Design og designere

Fora Form har høyt ambisjonsnivå på nye
utviklingsprosjekter. Vi skaper trygghet for
våre kunder om at nye produkter imøtekommer
strenge krav til estetikk, nyskapning og
brukerfordeler.


Fora Form samarbeider med utvalgte
designere som vi vet tilfører vår kolleksjon
produkter med optimale egenskaper
for sitt bruksområde.