Velkommen til kundeservice
Tlf: +47 70 04 60 00 - E-post: info@foraform.com

Kontakt

Kamilla Håskjold Myklebust

Kundebehandler

X

Kamilla Håskjold Myklebust

Kundebehandler

E-post: khm@foraform.no

Ann-Mari Stave

Leder

X

Ann-Mari Stave

Leder kundesenter

Mobil: +47 906 29 983

E-post: ams@foraform.com

Sølvi Janne Aam - Vikar:Åge Johnsen

Kundebehandler

X

Sølvi Janne Aam - Vikar:Åge Johnsen

Kundebehandler

E-post: aage.johnsen@foraform.com

Turid Skaare

Innselger eksport

X

Turid Skaare

Innselger eksport

E-post: ts@foraform.no

Kristin Borgersen

Kundebehandler

X

Kristin Borgersen

Kundebehandler

E-post: kb@foraform.no