Vi bryr oss

 

 

 

  

 

 

 

 

I vår produksjon bruker vi miljøvennlige
materialer og prosesser, og vi har som
mål å utvikle produkter som varer i
generasjoner. Av hensyn til både deg
og naturen, er samtlige produkter fra
Fora Form laget av råvarer som
tilfredsstiller og minimaliserer vår
ressursbruk. Videre vil vi arbeide aktivt
for å redusere avfallsmengden fra vår
produksjon. All emballasjen og avfall fra
produksjonen går til gjenvinning i henhold
til Norsk Gjenvinnings krav.