Kvalitet, produksjon og Møbelfakta

Fora Form har utviklet eget kvalitetsstandard system.

Et dokument som gjør det enklere for oss å vurdere

om et produkt er fremstillt etter spesifikasjonene.

 

Møbelfakta er en frivillig og nøytral test-

og merkeordning for møbler og

innredninger som gir produktet

en dokumentert kvalitet.

Møbelfakta stiller bl.a krav til

styrke og holdbarhet,materialkvalitet, stabilitet, brennbarhet,overflatebehandling og sikkerhet.

Samtlige Fora Form produkt er testet og godkjent i hht Møbelfakta.