Pris för god design

Våra kollektioner har under åren fått ett stort

antal nationella och internationella designpriser.

Med 36 priser för god design,4 DOGA-märken

 och 3 klassiska priser är Fora Form det mest 

framgångsrika företaget i det

Norska Designrådets varumärke för god design.