Vi tar ansvar

 

 

 

  

 

 

 

 

I vår produktion använder vi miljövänliga
material och processer, och vi har som mål
att utveckla produkter som håller i generationer.
Med hänsyn till både människor och natur är
alla Fora Forms produkter tillverkade av råmaterial
som möter minimering i vår resursanvändning.

Dessutom arbetar vi aktivt med att minska
avfallet från vår produktion. Alla förpackningar
och avfall från produktionen återvinns enligt
Norska återvinningsstandardens krav.