Abstracta och Fora Form

Fora Form är nu huvudleverantör av Abstracta produkter i Norge.

Som en av pionjärerna inom området, har Abstracta anammat det växande intresset för att absorbera ljud och en mer effektiv arbetsmiljö. Abstracta är ett svenskt företag som bildades 1972.

abstracta.se

Abstracta har komplett utbud av akustiska produkter och produkter för mötesplatser. Fora Form är en ledande leverantör av stolar, sittplatser och bord för offentlig miljö.

Tillsammans möblerar vi platser där människor möts.